CSR - firemná spoločenská zodpovednosť

Základným poslaním nášho podnikania je prispievať k zlepšeniu života ľudí so sluchovou stratou a bojovať s predsudkami spojenými s poruchou sluchu. To je zmysel nášho podnikania, ktorý musí ísť ruka v ruke s pridanou hodnotou pre spoločnosť.

Vedenie Widexu sa zaväzuje dodržiavať firemnú spoločenskú zodpovednosť (CSR) a bude sa snažiť integrovať ekonomické, sociálne a ekologické ohľady do podnikateľských rozhodnutí. Sme si vedomí, že musíme načúvať našim partnerom a reagovať na ich potreby a nároky priebežne.

Ako spoločnosť sa snažíme byť vždy v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi všade tam, kde pôsobíme a usilujeme sa o dodržiavanie medzinárodných zásad zodpovedného obchodného správania sa, ako sú zásady OSN Global Compact pre zodpovedné obchodné správania sa. Identifikovali ste päť kľúčových oblastí, ktoré tvoria základ nášho záväzku k CSR.

Widex prehlásenie zákaznického servisu
Základným poslaním nášho podnikania je prispieť k zlepšeniu života ľudí so stratou sluchu a bojovať s predsudkami spojenými s poruchou sluchu. To je zmyslom nášho podnikania, ktorý musí ísť rukou v ruke s pridanou hodnotou pre spoločnosť.

Vedenie Widexu sa zaväzuje dodržiavať firiemnú spoločenskú zodpovednosť (CSR) a bude sa vždy snažiť integrovať ekonomické, sociálne a ekologické aspekty do svojich podnikateľských rozhodnutí. Sme si vedomí, že musíme načúvať našim partnerom a reagovať na ich potreby a nároky priebežne.

Ako spoločnosť sa snažíme byť vždy v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi všade tam, kde pôsobíme a usilujeme o dodržiavanie medzinárodných zásad zodpovedného obchodného správania sa, ako sú zásady OSN Global Compact pre zodpovedné obchodné správanie sa. Identifikovali ste päť kľúčových oblastí, ktoré tvoria základ nášho záväzku k CSR.
KÓDEX SPRÁVANIA SA
Tento Kódex správania sa určuje základné požiadavky na dodávateľov tovaru a služieb, ich zodpovednosť k svojim akcionárom a životnému prostrediu.
ZAMERANIE SA NA FIREMNÚ SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ
Widex pôsobí na globálnom a vysoko konkurenčnom trhu pre ľudí s poruchou sluchu. Organizácie sa stále viac stretávajú s rastúcimi požiadavkami, čo sa týka Spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR). Widex preto v reakcii na nové požiadavky a príležitosti na trhu zvolil strategickejší prístup s cieľom systematizovať existujúce snahy a objavovať nové oblasti CSR. 

Kontaktujte nás

Máte otázku alebo komentár? Neváhajte sa na nás obrátiť Widex. Kontaktujte nás

Vyberte krajinu/región