Naše sídlo

Sídlo Widexu je v dánskom Lynge.

Inovatívni, energeticky sebestační, využívajúci veternú energiu - naše sídlo je vybudované v duchu dánskej tradície k ohľaduplnosti k životnému prostrediu, a sme jediným CO2 neutrálnym výrobcom načúvacích prístrojov na svete.

Dizajn tejto unikátnej budovy Widexu je kombináciou starej a novej technológie. Tá zahŕňa geotermálny systém, ktorý využíva podzemné vody ako tepelný rezervoár, a pokryje tak celoročnú spotrebu tepla a chladenia. To je v celom Dánsku celkom ojedinelé. Využívajú sa taktiež solárne panely a recykluje sa dažďová voda.

Avšak najväčším prínosom je veterný mlyn, ktorý ročne vyprodukuje viac energie, než Widex spotrebuje. Vďaka nemu získal Widex certifikát WindMade™ - prvú celosvetovú spotrebiteľskú známku pre spoločnosti, ktoré využívajú veternú energiu.

Na svoje sídlo sme náležite hrdí. A sme taktiež hrdí, že naše zásady k ochrane životného prostredia z nás robia jediného CO2 neutrálneho výrobcu načúvacích prístrojov na svete.

Kontaktujte nás

Máte otázku alebo komentár? Neváhajte sa na nás obrátiť Widex. Kontaktujte nás

Vyberte krajinu/región