Pracovať pre Widex

Pracovať vo Widexe znamená pomáhať ľuďom s poruchou sluchu.

Voľné pracovné pozície vo Widexe, Dánsko
Pozrite si voľné pracovné pozície vo Widex A/S. Nižšie uvedené pozície sú v Dánsku:

Pracovať pre Widex
Pracovať vo Widexe znamená pomáhať ľuďom s poruchou sluchu na celom svete lepšie počuť. Byť zamestnaný vo Widexe taktiež znamená byť súčasťou inovatívnej organizácie s mnohými špecialistami a kvalifikovanými spolupracovníkmi, ktorí prispievajú k medziodborovej spolupráci.

Widex má široký rozsah - naše práce zahŕňa všetko od audiologického výskumu, vývoja, výroby, grafického dizajnu a taktiež výrobu nástrojov a výsledkom je potom veľmi rôznorodý personál. Sme presvedčení, že toto je jedna z našich silných stránok a napomáha k zlepšeniu našich pracovných postupov, prehlbuje spoluprácu a odráža sa i na finálnych výrobkoch.

Práca vo Widexe
Pokiaľ chcete pracovať vo Widexe, potom prosím kontaktujte Vášho lokálneho zástupcu.

Žiadosť o prácu
Widex si zakladá na kvalitnom, kreatívnom a kvalifikovanom personále, takže budeme radi, keď nám o sebe zašlete viac informácií.

Kontaktujte nás

Máte otázku alebo komentár? Neváhajte sa na nás obrátiť Widex. Kontaktujte nás

Vyberte krajinu/región