DIGITÁLNE NAČÚVACIE PRÍSTROJE

Moderná digitálna technológia načúvacích prístrojov prešla za posledných 10 rokoch dlhú cestu. Doba veľkých načúvacích prístrojov, ktoré stále pískajú, je dávno preč. Teraz sú načúvacie prístroje veľmi elegantné a sú riadené mikroprocesorom.

Tie najlepšie digitálne načúvacie prístroje ako je rad Widex DREAM ponúka zvuk taký, aký v skutočnosti je vo všetkých situáciách na počúvanie. Či už hovoríte v rušnej reštaurácii alebo ste sa započúvali do spevu vtákov v parku, digitálne načúvacie prístroje Vám umožnia počuť tak, ako nikdy predtým.
Čo sú digitálne načúvacie prístroje?
Digitálne načúvacie prístroje sa skladajú z piatich hlavných komponentov: mikrofónov, zosilňovača/procesoru, mikročipu, reproduktora a batérie.
Zatiaľ čo predtým načúvacie prístroje fungovali ako obyčajné zosilňovače zvuku, digitálne načúvacie prístroje sú v podstate miniatúrne počítače, ktoré spracuvávajú zvuk tak realisticky, ako je to len možné. 
Ako digitálne načúvacie prístroje fungujú?
Digitálne načúvacie prístroje pracujú tak, že mikrofóny snímajú zvuky okolia a posielajú ich do zosilňovača. Zosilňovač spracuje zvuk a zmení ho z analógového na digitálny. Takto upravený zvuk je následne odoslaný do reproduktora, ktorý prenáša zosilnený zvuk do Vášho ucha.
  • MIKROFÓN: Mikrofón má zásadný význam pre kvalitu zvuku, ktorý počujete. Väčšina mikrofónov je adaptívna, čo znamená, že dokážu snímať zvuky z určitého smeru alebo zo všetkých smerov súčasne. Načúvací prístroj podľa prostredia, v ktorom sa nachádzate samo vyhodnotí, či bude vhodnejšie použiť smerový alebo všesmerový režim.
  • ZOSILŇOVAČ: Zosilňovač spracuje a zosilní zvukový signál podľa individuálnych potrieb ľudí s poruchou sluchu. Tento proces zabezpečí, že budete počuť zvuky v potrebnej hlasitosti a bez skreslenia. Zosilňovač obsahuje väčšinu elektroniky a obvody v mikročipe načúvacieho prístroja.
  • MIKROČIP: Čip je "nervový" systém digitálneho načúvacieho prístroja. Napriek svojím malým rozmerom je čip neuveriteľne výkonný a zvládne všetko od spracovania signálu až po bezdrôtovú komunikáciu. Použitie mikročipu umožňuje, aby načúvací prístroj bol menší a mal nižšiu spotrebu energie.
  • REPRODUKTOR: Reproduktor mení elektrický signál na zvuk a odosiela ho do ucha. To, aký silný zvuk môže byť do ucha prehraný, závisí na jeho veľkosti reproduktoru; pre ťažké poruchy sluchu sú teda reproduktory zvyčajne väčšie.
  • BATÉRIE: Motorom načúvacieho prístroja je batéria, ktorá udržiava všetko v prevádzke. Aký odber má načúvací prístroj z batérie, závisí na jeho veľkosti, veľkosti zosilnenia, množstve funkcií a spôsobe používania. Widex usilovne pracuje na získaní maximálneho využitia pre výkon načúvacích prístrojov Widex.

Digitálny vs. Analógový načúvací prístroj
Prvé populárne načúvacie prístroje boli analógové. Tie ešte aktuálne existujú, ale prakticky už boli nahradené digitálnymi.

Medzi digitálnym a analógovým načúvacím prístrojom je obrovský rozdiel hlavne v spracovaní zvuku. Digitálne načúvacie prístroje prenášajú príchodzí zvuk na digitálny signál, ktorý sa následne spracuje a potom prenesie späť na signál analógový, ktorý je vysielaný do Vašich uší. Tento proces poskytuje jasnejší a prirodzenejší zvuk.

Predstavte si, že sedíte s priateľmi v hlučnej reštaurácii. Pokiaľ nosíte analógový načúvací prístroj, potom sú zosilnené všetky zvuky – hlasy Vašich priateľov, hudba na pozadí, cinkanie príborov a tanierov i konverzácia ostatných návštevníkov. Ale pokiaľ nosíte digitálne načúvacie prístroje, potom máte skúsenosti úplne iné. Digitálne načúvacie prístroje Vám budú reprodukovať len to, čo potrebujete počuť. Hlasy Vašich priateľov budú čisté, zatiaľ čo zvuk na pozadí nebude rušivý. Pretože digitálne načúvacie prístroje sú inteligentné zariadenia, ktoré sú vybavené napr. potlačením hluku, smerovými mikrofónmi a systémom na potlačenie spätnej väzby.

Kde môžete načúvací prístroj kúpiť
Len odborník na načúvacie prístroje môže určiť, ktorý načúvací prístroj bude pre Vás ten najlepší. V sekcii Výdajné miesta nájdete najbližšie výdajné miesto načúvacích prístrojov Widex.

Online test sluchu

Absolvovať náš online test sluchu je veľmi ľahké. Stačí len zodpovedať päť jednoduchých otázok a vypočuť si pár zvukových ukážok. Výsledky sa dozviete okamžite.

Kontaktujte nás

Máte otázku alebo komentár? Neváhajte sa na nás obrátiť Widex. Kontaktujte nás

Vyberte krajinu/región