Spojenie s načúvacími prístrojmi

Ako prepojíte svoj smart telefón s Vašimi načúvacími prístrojmi Widex?
Pripojiteľnosť je prioritou
Technológia načúvacích prístrojov zaznamenala za posledných niekoľko rokov obrovský pokrok. Teraz máme k dispozícii špeciálne telefóny pre ľudí s poruchou sluchu, ktoré sa dokážu spojiť priamo s Vašimi načúvacími prístrojmi. Mobilné telefóny pre ľudí s poruchou sluchu už majú veľa moderných funkcií - umožnia Vám počúvať hudbu alebo hovoriť bez toho, aby ste ho museli vybrať z vrecka.

Myslíme si, že by Vaše načúvacie prístroje mali komunikovať s každou technológiou, ktorú v bežnom živote používate. Preto je pre nás pripojiteľnosť prioritou. Vždy sa snažíme vytvoriť nové načúvacie prístroje a doplnkové zariadenia tak, aby zodpovedali technológii, ktorá ešte len príde.

Tu sú odpovede na niekoľko otázok, ktoré by Vás v súvislosti s kompatibilitou načúvacích prístrojov Widex mohli zaujímať.

Online test sluchu

Absolvovať náš online test sluchu je veľmi ľahké. Stačí len zodpovedať päť jednoduchých otázok a vypočuť si pár zvukových ukážok. Výsledky sa dozviete okamžite.

Kontaktujte nás

Máte otázku alebo komentár? Neváhajte sa na nás obrátiť Widex. Kontaktujte nás

Vyberte krajinu/región