SCOLA - VÁŠ FM SYSTÉM

SCOLA prekonáva priepasť medzi Vami a ľuďmi, s ktorými chcete komunikovať. Je ideálny na použitie v školách.

ČO JE SCOLA?

Widex SCOLA FM je prémiový systém pre lepšiu počuteľnosť v škole. Vďaka Scole si môžu študenti vypočuť skutočne všetko, čo bolo v triede povedané, a to i v hlučnom prostredí so zlou akustikou. 
Produkty SCOLA
SCOLA FM sa skladá z FM vysielača a prijímača. Prijímač, tzv. SCOLA FLEX, je napojený na načúvacie prístroje študenta, zatiaľ čo vysielač je v blízkosti učiteľa.

Widex ponúka niekoľko typov FM vysielačov pre školy. SCOLU BUDDY má učiteľ zavesenú na krku, zatiaľ čo SCOLA TEACH môže byť umiestnená na stole alebo prichytená k opasku.

SCOLA TEACH môže alebo nemusí mať funkciu TeamTeaching, ktorá je praktická v prípade, keď hovorí viac učiteľov po sebe. TeamTeaching vyžaduje ďalší vysielač, ako napr. SCOLA TALK. Ak je vo Vašej škole viac študentov s poruchou sluchu, ktorí sa presúvajú z triedy do triedy, zvážte použitie SCOLA CLASSMATE, ktorá zabezpečí automatické ladenie vysielacieho kanálu hovoriaceho.

SCOLA FM JE MOŽNOSŤOU PRE ŠTUDENTOV

Porucha sluchu by nikdy nemala byť prekážkou medzi študentom a učiteľom. Vďaka FM systému SCOLA - radu bezdrôtových produktov pre lepšiu počuteľnosť - môžu študenti počuť všetko, čo bolo na prednáškach povedané.

Kontaktujte nás

Máte otázku alebo komentár? Neváhajte sa na nás obrátiť Widex. Kontaktujte nás

Vyberte krajinu/región