STUPNE A TYPY PORUCHY SLUCHU

Váš odborník na načúvacie prístroje pri odporúčaní vhodného načúvacieho prístroja berie do úvahy stupeň a typ Vašej poruchy sluchu.
Každá porucha sluchu je unikátna svojím typom a stupňom a niektoré načúvacie prístroje môžu byť pre Vás vhodnejšie než iné.
Stupne poruchy sluchu
Aká vážna je Vaša porucha sluchu? To záleží na tom, aké hlasné zvuky ste schopní počuť. Váš odborník na načúvacie prístroje zaznamená tieto hladiny do tzv. audiogramu, aby určil stupeň Vašej poruchy sluchu. Porucha sluchu sa zvyčajne rozdeľuje na sedem stupňov: normálna, veľmi ľahká, ľahká, stredná, stredne ťažká, ťažká, veľmi ťažká.
Typy poruchy sluchu
Porucha sluchu sa môže týkať jedného ucha alebo oboch uší. Existujú štyri typy poruchy sluchu.
  • Obojstranná vs. jednostranná – obojstranná znamená poruchu sluchu v oboch ušiach, zatiaľ čo jednostranná postihuje len jedno ucho.

  • Symetrická vs. asymetrická – Symetrická strata znamená, že stupeň aj typ Vašej poruchy sluchu sú v oboch ušiach rovnaké. Asymetrická znamená, že na každom uchu máte iný typ a stupeň poruchy sluchu.

  • Progresívna vs. náhla – progresívna porucha sluchu sa postupom času zhoršuje, zatiaľ čo náhla príde nečakane – napr. potom, čo ste boli vystavení veľmi hlasnému zvuku. Navštívte bezodkladne lekára, pokiaľ máte pocit, že by ste mohli trpieť náhlou poruchou sluchu.

  • Premenlivá vs. stála – Premenlivá porucha sluchu sa časom zlepšuje či zhoršuje, zatiaľ čo stála zostáva nemenná.

AKÉ SÚ DRUHY PORUCHY SLUCHU?

ODKIAĽ SA BERIE ZVUK, KTORÝ V UCHU POČUJEM?

Kontaktujte nás

Máte otázku alebo komentár? Neváhajte sa na nás obrátiť Widex. Kontaktujte nás

Vyberte krajinu/región