AKO SPOZNÁTE PORUCHU SLUCHU?

Keď počujete, ale nerozumiete.
Čo je strata zrozumiteľnosti?
Porucha sluchu neznamená len nepočuť dostatočne nahlas. Niektorí ľudia s poruchou sluchu majú vážne problémy počuť zvuky v určitom frekvenčnom rozsahu. Takýto človek trpí “stratou zrozumiteľnosti”; počuje, ale nerozumie.

Problémy rozlišovať jednotlivé slová
Strata zrozumiteľnosti znamená, že niektoré rečové signály nie sú vnímané uchom a mozgom, čo robí rozlišovanie jednotlivých slov a reči všeobecne veľmi zložitým - predovšetkým tých, ktoré sú si podobné.

Zrozumiteľnosť reči
Váš odborník na načúvacie prístroje môže zmerať mieru Vašej schopnosti porozumieť reči (v percentách) a určiť, či trpíte stratou zrozumiteľnosti. Percento správne porozumených testovacích slov je pri zdravom sluchu 100%.

Neistota
Strata schopnosti rozumieť alebo odhadnúť tie správne slová môže viesť k neistote ku svojej schopnosti počuť. To, že sa nemôžete na svoj sluch spoľahnúť, môže niekedy viesť k tomu, že sa “prestanete snažiť” rozumieť a prestanete využívať i zvyšnú kapacitu sluchu.

Online test sluchu

Absolvovať náš online test sluchu je veľmi ľahké. Stačí len zodpovedať päť jednoduchých otázok a vypočuť si pár zvukových ukážok. Výsledky sa dozviete okamžite.

Kontaktujte nás

Máte otázku alebo komentár? Neváhajte sa na nás obrátiť Widex. Kontaktujte nás

Vyberte krajinu/región