PERCEPČNÁ PORUCHA SLUCHU - ČO JE TO? 

O percepčnej poruche sluchu hovoríme vtedy, keď je postihnutý orgán vnútorného ucha alebo nervy vedúce zvuk do mozgu.
Príčiny percepčnej poruchy sluchu
K percepčnej poruche sluchu dochádza v prípade, keď je zničený orgán vnútorného ucha alebo nervové dráhy vedúce signály do mozgu. Tento typ poruchy sluchu je nevratný a aj hlasné zvuky sú vtedy vnímané ako príliš tlmené.
Liečba percepčnej poruchy sluchu
Na percepčnú poruchu sluchu neexistuje žiadny liek. Ľuďom s percepčnou poruchou sluchu môžu pomôcť lepšie počuť len načúvacie prístroje. Pre kompletné sluchové testy prosím kontaktujte Vášho ušného špecialistu.
Obojstranná vs. jednostranná porucha sluchu
Percepčná porucha sluchu môže ovplyvniť jedno alebo obe uši. Percepčná porucha sluchu na jednom uchu sa nazýva "jednostranná percepčná porucha sluchu", zatiaľ čo porucha sluchu na oboch ušiach sa nazýva "binaurálna percepčná porucha sluchu".

ČO ZNAMENÁ PREVODOVÁ PORUCHA SLUCHU?

AKÉ SÚ DRUHY PORUCHY SLUCHU?

ODKIAĽ SA BERIE ZVUK, KTORÝ V UCHU POČUJEM?

Online test sluchu

Absolvovať náš online test sluchu je veľmi ľahké. Stačí len zodpovedať päť jednoduchých otázok a vypočuť si pár zvukových ukážok. Výsledky sa dozviete okamžite.

Kontaktujte nás

Máte otázku alebo komentár? Neváhajte sa na nás obrátiť Widex. Kontaktujte nás

Vyberte krajinu/región