Informácie o používaní cookies

Čo sú cookie?
Naše webové stránky používajú cookies využívané na väčšine webových stránok. Cookie je dátový súbor, ktorý sa ukladá pri prehliadaní webu vo Vašom PC, smartpfone alebo inom IT zariadení. Pri otvorení našej webovej stránky, cookie identifikujú Vaše zariadenie/IP adresu, ale nie osobu ako takú. Cookies teda umožnia rozoznať Váš prehliadač a zhromažďovať informácie o tom, ktoré stránky a funkcie sú v ňom navštevované alebo používané Vaším prehliadačom.

Keď prvý krát navštívite našu stránku, zobrazí sa hlásenie, ktorým Vás informujeme o našom používaní cookies. Kliknutím na „OK“ alebo ďalším prehliadaním našej stránky nám dávate súhlas s používaním cookies. Pokiaľ nesúhlasíte, musíte zavrieť naše stránky a vymazať  cookies podľa návodu v sekcii VI nižšie.

Vlastníkom našej webovej stránky je Widex A/S, cvr.nr. 29819521, Nymøllevej 6, 3540 Lynge, Dánsko

Na čo sa cookies používajú?

Cookies vo všeobecnosti používame hlavne na analýzu používania našej webovej stránke: napr. počet návštevníkov a návštevníkov opakovaných, či aké produkty alebo reklamy si návštevníci prezerali. Účelom je vylepšovať dizajn našej webovej stránky, viac sa zamerať na marketing a všeobecne zlepšovať služby pre užívateľov. 

Nástroj, ktorý na to používame, je Google Analytics a Sitecore Statistics, ktoré tiež ukladajú cookies do Vášho IT-zariadenia za účelom štatistickej analýzy návštev a pohybu na webovej stránke (tzv. „cookies tretej strany“.) 

Používaním cookies od Google Analytics monitorujeme: 

• Či ste už navštívili našu webovú stránku a ako často
• Z ktorého ste štátu a aký jazyk uprednostňujete
• Aký vyhľadávací prostriedok ste použili na presmerovanie na našu webovú stránku
• Kedy a ako dlho ste na boli na našej stránke.

Na niektorých z našich stránok taktiež používame cookies do Google Analytics, ktoré nám umožňujú zamerať sa na čitateľov našich reklám na webovej stránke, ktoré nespravujeme (takzvaný „remarketing“). Účelom je možnosť predložiť Vám relevantné reklamy. 

Raz ročne po dobu 1-2 mesiacov sa cookies využíva na dobrovoľný prieskum. Prieskum využíva cookies na to, aby ste nedostávali prieskumy, na ktoré ste už odpovedali, alebo ktoré ste odmietli.
Webové stránky s obmedzeným prístupom
Ak ste sa prihlásili na jednu z našich webových stránok pomocou prihlasovacieho mena a hesla, používame cookies počas celej doby Vášho prihlásenia. Tieto cookies okrem iného zaznamenajú obsah košíka, prihlasovacie meno a heslo, takže Vás môžeme identifikovať, keď kliknete na rôzne online prvky vyžadujúce prihlásenie. Takýmto spôsobom sa nemusíte zakaždým prihlásiť, keď chcete použiť nový prvok. Po odhlásení sa cookies nahradia a pri ďalšej návšteve stránky sa musíte opäť prihlásiť. 
Ako dlho sa cookies uchovávajú?
Dočasné cookies (Temporary session  – ID cookies) nám ukazujú, kedy a ako dlho boli návštevníci na našej webovej stránke a  exspirujú, keď zavriete Váš prehliadač. Trvalé cookies (Persistent cookies) umožňujú zistiť, či už užívateľ na našej webovej stránke bol, odkiaľ je a aký vyhľadávač bol použitý, aké kľúčové slová boli pri vyhľadávaní použité, atď. Takéto cookies exspirujú po napr. 6 mesiacoch, 2 až 10 rokoch a sú obnovené, keď užívatelia opäť navštívia webovú stránku. 
Používanie cookies

Meno

Účel

Google Analytics

(Persistent, Google Inc.)

Sledovanie cookies pomocou Google Analytics slúži na vyhodnotenie sledovanosti webovej stránky ako aj na štatistiku návštevnosti na webových stránkach.

Google Analytics

(Session, Google Inc.)

Tieto cookies zlepšujú platnosť štatistiky.

Google Tag Manager** Správca značiek Google
_dc_gtm_UA
(Session, Google Inc.)

Používa sa na vloženie skrípt na webovú stránku. Google Analytics je vložený pomocou Google Tag Manažéra.

Okrem toho poskytuje údaje otom, na ktoré prvky užívateľ klikol na webovej stránke.

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE (Persistent, Sitecore CMS)

Identifikuje opakované návštevy konkrétnych užívateľov.

sc_expview
(Session, Widex – Sitecore CMS)

Identifikuje, či užívateľ alebo správca používajú Sitecore Experience Explore. Ak je hodnota 0, Experience Explore je neaktívny, aak je hodnota 1, Experience Explore sa používa.

hostname #lang.
(Sessio, Widex – Sitecore CMS)

Využívaný pomocou Sitecore na uloženie používaného jazyka.

ASP.Net_SessionId

(Session, Widex – Sitecore CMS)

Umožní povoliť požiadavky https sa nalinkovať na dáta serveru.

ip
(Session, Widex)

Používa sa na identifikáciu krajiny návštevníka anásledné zobrazenie lokálnych webových stránok.

Addthis

(Persistent, AddThis Inc.)

Dovoľuje návštevníkom na našich webových stránkach používať funkcie sociálnych sietí, napr. zdieľanie, posielanie, lajkovanie alebo odporúčanie webovej stránky iným.

YouTube

(Persistent, YouTube LLC)

Ukladá preferencie, napr. jazyky aodporúča ďalší obsah na základe predchádzajúceho užívateľovho používania (len keď je užívateľ prihlásený na YouTube včase prehliadania našich webových stránok).

YouTube

(Session, YouTube LLC)

Ukladá preferencie, napr. jazyky a odporúča ďalší obsah na základe predchádzajúceho užívateľovho používania (len vtedy,  keď je užívateľ prihlásený k YouTube v dobe prehliadania našich stránok)

Facebook

(Persistent, Facebook Inc.)

Slúži na doručenie rôznych reklám

Facebook

(Session, Facebook Inc.)

Identifikuje užívateľov prihlásených na Facebooku za účelom zdieľania, odosielania, komentovania, lajkovania alebo odporúčania obsahu na Facebooku (len vprípade, keď sa užívateľ prihlási na Facebook počas prehliadania našej webovej stránky).

LinkedIn

(Persistent, owned by LinkedIn Corp.)

Umožňuje užívateľom „sledovať“ alebo „zdieľať“ funkcie na Linkedln (len vprípade, keď sa užívateľ prihlási na Linkedln počas prehliadania našej webovej stránky).

Siteimprove Analytics

(Persistent, owned by Siteimprove)

Nástroje webovej analýzy za rovnakým účelom zhromažďovania informácií onávštevnosti apohybe užívateľov ako Google Analytics.

Shopfinder-data

(Session, Widex)

Využíva sa na lokalizovanie užívateľa scieľom zobrazenia najbližších obchodov.

ClickDimensions

(Session, Widex)

Používa sa na sledovanie za účelom analýzy/štatistiky.

Cookie Consent

(Persisent, Widex)

Ukladá súhlas užívateľov na používanie cookies na webovej stránke Widex.

Thinglink

(Persistent, thinglink.com)

Poskytuje dočasnú identifikátor na sledovanie unikátnych užívateľov naprieč rôznymi požiadavkami.

Thinglink

(Session, thinglink.com)

Technické cookies, ktoré sledujú informácie otom, či užívateľ aktuálne používa mobilnú alebo plnú verziu.

test_cookie

(session, doubleclick.net)

Používa sa na overenie, aké cookies podporuje prehliadač daného užívateľa.

Doubleclick

(Persistent, doubleclick.net)

Používaní Google AdSence &Google DoubleClick na sledovanie ahlásenie oaktivitách užívateľa po zobrazení alebo kliknutí na reklamu. Účelom je sledovanie efektívnosti reklamy azacieliť ju na užívateľa.

Pubmatic

(Persistent, pubmatic.com)

Registruje unikátne ID, ktoré identifikujú zariadenie užívateľa počas opätovnej návštevy webových stránok, ktoré používajú rovnakú reklamnú sieť. ID sa používa na povolenie cielených reklám.

Rubiconproject

(Persistent & session)

Register anonymných informácií užívateľa, ako napr. IP adresa, geografická poloha, navštívené webové stránky, ainformácií, aké reklamy užívateľ prezeral, scieľom optimalizácie zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľa. Vďaka nim sa Vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama zoblasti, oktorú nemáte záujem.

Crazy Egg

(session, Crazy Egg Inc.)

Používa sa na analýzu správania sa užívateľa na webových stránkach Widex. Sú to registre aosobité ID, ktoré identifikujú užívateľské správanie počas prezerania stránky.

Visual Website Optimizer

(Session, Wingify)

Tento nástroj sa používa na vytvorenie aotestovanie rôznych verzií stránok, aby sa priebežne nachádzali tie najvýkonnejšie verzie, ktoré zvyšujú aktívne zapájanie sa užívateľa.

 Vyššie uvedený zoznam obsahuje tie najbežnejšie používané cookies, ktoré pre Vás môžu byť relevantné. Ostatné cookies sa tiež môžu vyskytnúť – Zoznam cookies sa neustále mení a nie je aktualizovaný každý deň. Ak máte záujem o viac informácií o niektorom z uvedených cookies, o aktuálny zoznam cookies alebo si prajete vymazať naše cookies bez toho, aby ste postupovali podľa inštrukcií v sekcii V, neváhajte sa na nás obrátiť: websupport@widex.com.  

Ako cookies vymazať 
Ak nesúhlasíte s našim používaním cookies, vždy to môžete zmeniť v nastavení Vášho prehliadača. Taktiež môžete vymazať uložené cookies. Závisí to od Vášho prehliadača, ako môžete meniť nastavenia alebo vymazať cookies. Ak používate PC s novým prehliadačom, Vaše cookies môžete vymazať použitím: CTRL + SHIFT + Delete. Ďalšie inštrukcie nájdete v sprievodcovi k Vášmu prehliadaču, ktoré nájdete v ponuke „Pomoc/Nápoveda“ vo Vašom prehliadači. Vezmite prosím na vedomie, že vymazaním alebo zakázaním cookies sa nebudete môcť prihlásiť alebo použiť ďalšie funkcie, ktoré môžu vyžadovať, aby si naša stránka pamätala Vaše voľby.    
 
Tu môžete nájsť nápovedu a odkaz  pre väčšinu bežných prehliadačov na vymazanie cookies: 

Cookies môžete odmietnuť aj z Google Analytics tu.
Ochrana osobných údajov a iných informácií
Tu kliknite, aby ste zistili ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov. Ďalej tu nájdete informácie o nás a ďalšie podmienky využívania našich webových stránok. 

Kontaktujte nás

Máte otázku alebo komentár? Neváhajte sa na nás obrátiť Widex. Kontaktujte nás

Zvoľte krajinu