Klientské centrá WIDEX
Račianska 77/D, 831 02 Bratislava
tel: 02-4488 1203, mobil: 0902-604 047
e-mail: info.ba@widex-slovton.sk

Revolučná 19, 821 04 Bratislava
tel: 02-4329 4562, mobil: 0944-418 819
e-mail: info@widex-slovton.sk

Kuzmányho 2, 974 01 Banská Bystrica
tel: 048-415 1054, mobil: 0905-420 066
e-mail: info.bb@widex-slovton.sk

Kováčska 65, 040 01 Košice
tel: 055-625 3352, mobil: 0917-895 062
e-mail: info.ke@widex-slovton.sk

VYHĽADAŤ VÝDAJNÉ MIESTO

Kontaktujte nás

Máte otázku alebo komentár? Neváhajte sa na nás obrátiť Widex. Kontaktujte nás

Vyberte krajinu/región