Kontaktujte nás

Váš lokálny tím Widex je pripravený vybaviť Vaše požiadavky.
Klientské centrá WIDEX
Račianska 77/D, 831 02 Bratislava
tel: 02-4488 1203, mobil: 0902-604 047
e-mail: info.ba@widex-slovton.sk

Revolučná 19, 821 04 Bratislava
tel: 02-4329 4562, mobil: 0944-418 819
e-mail: info@widex-slovton.sk
 
Kuzmányho 2, 974 01 Banská Bystrica
tel: 048-415 1054, mobil: 0905-420 066
e-mail: info.bb@widex-slovton.sk

Kováčska 65, 040 01 Košice
tel: 055-625 3352, mobil: 0917-895 062
e-mail: info.ke@widex-slovton.sk

KTO STE?

Som užívateľ načúvacieho prístroja, potenciálny užívateľ alebo príbuzný.
Som odborník na načúvacie prístroje.
Som žurnalista, študent, uchádzač o zamestnanie alebo ostatní.

4 KROKY K LEPŠIEMU SLUCHU

1. Navštívte odborníka na načúvacie prístoje vo Vašom okolí

2. Povedzte mu o svojej poruche sluchu

3. Nechajte si vyšetriť sluch - je to rýchle a bezbolestné

4. Vyberte si svoje nové načúvacie prístroje

Kontaktujte nás

Máte otázku alebo komentár? Neváhajte sa na nás obrátiť Widex. Kontaktujte nás

Vyberte krajinu/región